Status ny Klubb

 

Her kommer en liten oppdatering om hva vi i styret har arbeidet med siden møte i november, hvor flertallet besluttet at BS-LK og Vestkantsvømmerne går sammen til en klubb.

Det er mye som skal være på plass, og styret har fokusert på de viktigste oppgavene som å få organisert klubben, finne rette navn og logo, inngå avtale med klubbklær, kontrakter til ansatte, terminliste, ansette daglige leder, lage ny nettside osv......
En del er kommet i havn, men mye gjenstår.

Hva skal klubben hete?

Som du sikkert er kjent med har vi hatt ute en navnekonkurranse. Det kom inn mange gode forslag. Tusen takk til deg som bidro. Blant innsendte forslag var det to navn som pekte seg ut. Disse var Svømmeklubben Vest og Bergen Vest Svømmeklubb. Vi har fått tilbakemelding på at SK Vest ikke blir godkjent i Idrettsforbundet, da navn på klubb må være mer steds tilnærmet.

Dermed skal vår klubb nå hete: 

Bergen Vest Svømmeklubb (BVS)  

Bergen-Askøy-Øygarden

Styret synes dette er et godt navn, og at det også er forankret fra navn på de klubber som vi avslutter pr. 31. desember 2020.

Nå gjenstår det å finne logo som passer. Komitéen for navneforslag jobber med saken.

Registrering av klubben

Vi har fått registrert klubben både hos Norges svømmeforbund (NSF) med stiftelsesdato 02.11.2020, og fått organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Det økonomiske er og på plass med bl.a. bankkonto.

Norges Idrettsforbund, klubb nr.: KL46010007 Organisasjonsnummer: 925 991 589

Overføring fra gammel til ny klubb

Om noen spør så jobber vi med å overføre fra gammel til ny klubb for alle medlemmer som har registrert lisens i 2020. Merk siden dette er en sammenslåing så er det ikke snakk om en overgang, men kun en overføring og ingen karantene tid i prosessen. Alle som skal svømme approberte stevner må betale lisens til NSF. Informasjon om betaling og kid nummer vil bli sendt ut til alle som har betalt lisens i år, så snart det er klart.

Nytt kontorlokale

Bergen Vest Svømmeklubb har leid kontorlokale i 1. etg. i Spelhaugen 20 i Fyllingsdalen. Det er både praktisk og økonomisk fordelaktig å ha lokale på dette stedet.

Lokalet har kontorfasiliteter som møterom, og kontorer til daglig leder og leder for Svømmeskole. Det er og plass til trenere, instruktører og eventuelt styremedlemmer som trenger kontorplass.

De gamle kontorene til BS-LK (i samme hus) og VS sitt lokale på Straume blir sagt opp.

Administrasjon

Vi har bestemt å ha to 100% stillinger i administrasjonen, Daglig Leder og Leder for Svømmeskolen. Charmaine Pettersen begynner som Leder for Svømmeskolen og vi er i sluttfasen med å ansette Daglig Leder.

Ny nettside

Vi er og kommet godt i gang med ny nettside, som skal være på plass til oppstart i januar. Det er Spoortz som er leverandør for denne.

På nettsiden vil du finne informasjon om klubben – trening og Svømmeopplæring, samt nyheter.

Vestkantsvømmerne har hatt tidligere medlemsregistrering via nettsiden. Denne går ut og vil bli erstattet av Spond. Det vil si at all informasjon, betaling av medlems- og treningsavgift osv. vil gå via Spond.

Mer informasjon om Spond og lenke til nettsiden kommer senere.

page2image3552175024

Arbeidsgrupper:

Sportslig utvalg: Jan Fredrik Gets (Leder), Johannes Solsvik, Christer Rotseth, Jørgen Mikkelsen Bakke, Charmaine Pettersen

Informasjon og kulturbygging: Linda Moen Olsen, Charmaine Pettersen, Solveig Roald

Klubb etablering / økonomi: Christer Rotseth, Charmaine Pettersen, Ivan Rene Skorjanc

 
 
Midlertidige grupper for å håndtere oppstart:
Etablere administrasjonIvan Rene Skorjanc, Tom Inge Nesheim, Christer Rotseth, Gidske Andersen

Ledergruppe: Tom Inge Nesheim, Ivan Rene Skorjanc, Christer Rotseth, Charmaine Pettersen

 

Nytt informasjonsskriv kommer om ca. 1 uke.

Hilsen fra oss i styret-

Tom Inge Nesheim (leder) Ivan R. Skorjanc (nestleder)
Alexander Haugland, Christer Rotseth, Gidske Andersen, Ingvild Kirkevik, Jan Fredrik Getz, Johannes Solsvik, Jørgen Mikkelsen Bakke, Linda Moen Olsen, Mari Pleym, Rikard Kvaal, Solveig Roald, Lisbeth Hemminghytt og Therese Hammouchi

Utskrift E-post