Kursoversikt


Babysvømming

Se egen artikkel om babysvømming her.

 

Sted: Landåshallen
Pris og mer info

 

 
Boblen (m/foreldre)

Forkunnskaper: dette er et kurs for deg som har gått på babysvømming i BS-LK.
Boblen er en videreføring av alt man har lært på babysvømming, på et nytt og mer selvstendig nivå. Det er fortsatt lekpreget, men vi følger NSF sitt opplegg med merker som oppnås ved mestring av enkle øvelser. For merket «Boblen» kan alle øvelser utføres ved hjelp av assistanse.
Det er en forutsetning at foreldrene er med i vannet, og barnet må ha fyllt to år.


Sted: Landåshallen
Pris og mer info

 

 

 Trinn 1: Vannmerket (m/foreldre)

vannmerket

Fokus på kurset er glede og mestring i vann gjennom lek. Innholdet består av individuelle- og partnerøvelser, der eleven alene eller sammen med en partner samler erfaring med vannet egenskaper. Så går man videre til lek- og spilløvelser, som har den fordel at det leder elevens oppmerksomhet vekk fra vannet, og gjør at barna ikke merker hvor "dristige" de er. Vi avslutter med testøvelser som kartlegger om eleven mester det som skal til for å gå videre med kjernefunksjonen "dykke".

 

Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:

 • Kjerneøvelse 1: Holde pusten, hodet under vann, åpne øynene.
 • Kjerneøvelse 2: Holde pusten, dykke ned, hente gjenstander på bunnen.
 • Kjerneøvelse 3: Holde pusten, dykke mellom beina på en partner.
 • Kjerneøvelse 4: Hoppe fra bassengkanten, hente gjenstander fra bunnen.

 

Sted: Ortun, Løvås og Sentralbadet
Pris og mer info

 

 Trinn 2: Skilpadde

skilpaddemerket

Forkunnskaper: Hvalmerket eller tilsvarende. Å bli bevisst på at kroppen "bærer" vannet er helt sentralt i svømmeopplæringen. Fra det øyeblikket elevene flyter under vann, eller ved overflaten, kan flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å kunne flyte best mulig er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor kommer flyting etter dykking.

 

Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:

 • Kjerneøvelse 5: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning.
 • Kjerneøvelse 6: Holde pusten, flyte på ryggen, linjeholdning.
 • Kjerneøvelse 7: Holde pusten, hoppe fra kanten, flyte opp på magen, linjeholdning.
 • Kjerneøvelse 8: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning, dreie på ryggen, puste, linje.
 • Kjerneøvelse 9: Holde pusten, flyte, balansere på mage og rygg i linje, puste.

 

Sted: Ortun, Løvås og Sentralbadet Pris og mer info

 

 Trinn 3: Pingvin

pingvinmerket

Forkunnskaper: Skillpaddemerket eller tilsvarende. Å gli under vann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Her får eleven muligheten til å erfare vannet motsandskraft. Avhengig av kroppens form og stilling, samt glihastigheten, økes eller reduseres motstanden. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

 

Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:

 • Kjerneøvelse 10: Gli på magen, linjeholdning.
 • Kjerneøvelse 11: Gli på ryggen, linjeholdning.
 • Kjerneøvelse 12: Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg, puste, tilbake på magen.
 • Kjerneøvelse 13: Gli med crawlbein på magen, linje.
 • Kjerneøvelse 14: Gli med crawlbein på ryggen, linje, puste, dreie på magen,crawlbein.
 • Kjerneøvelse 15: Hoppe, flyte opp, linje på magen, crawlbein, dreie på ryggen, puste.

 

Sted: Ortun, Løvås og Sentralbadet Pris og mer info

 

 Trinn 4: Selungen

selungenmerket

Forkunnskaper: Pingvinmerket eller tilsvarende. Alle bevegelser i vannet med armer og bein viderefører erfaringen av vannets motstandskraft. Målet er å utnytte motstanden slik at kraften i bevegelsene skaper fremdrift.

 

Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:

 • Kjerneøvelse 16: Sculling, crawlbein på mage og rygg, linjeholdning, rytmisk pusting.
 • Kjerneøvelse 17: Crawlsvømming uten pusting
 • Kjerneøvelse 18: Crawlsvømming med rytmisk pusting, linjeholdning.
 • Kjerneøvelse 19: Ryggsvømming, linjeholdning, pust.
 • Kjerneøvelse 20: Gli-stup+crawlsvømming.
 • Ved bestått "selungekurs" kan eleven betegnes som svømmedyktig.

 

Sted: Ortun og Løvås Pris og mer info

 

 


Trinn 5: Videregående - Sel

selmerketvidereføring av svømmearter crawl, rygg
 • innføring av riktige teknikkprinsipp
 • grunnleggende brystsvømming
 • lek
 • dykking
 • stuping
 • kjennskap til livredning

Dette kurset passer fint for deg som er begynt å svømme litt. Bør svømme ca 8 meter på dypt vann.

 

Sted: Ortun og Løvås Pris og mer info

 

 


Vann-aerobic

Les mer om vann-aerobic her.

Utskrift E-post