Registeringsportalen åpnes torsdag 4. juli kl 07.00

Høst sesong registering åpnes torsdag 4. juli kl 07.00.

Dugnadsaktiviteter for høst sesongen er:

Fredagsmedley-Slåtthaughallen 6. september

BS-LK Cup- Ortun 20. september

AdO Open- AdO 27.-29. september

NM Ungdom- AdO 18.-20. oktober

Høstsvøm- Ortun 25. oktober

BS-LK Cup og julefest-Ortun 13. desember

Krets/forbundsdommer- stevner høst sesongen (krev dommerkurs- ta kontakt der vil være dommerkurs i høsten)

Publikumsbading på Ortun- tirsdager Badevakt (må ha livredningskurs og årlig livredningsprøve) ta kontakt FØR du meld på hvis du ha ikke det) og Billettselger

Reiseleder- oppstartsleir, Arabersvøm, North Sea Swim Meet, Treningshelg og Høstferieleir

Styre/Verv- Kun de som har navn på verv kan meld på, de var valgt på årsmøte.

Dugnadoppgaver oversikt

Veiledning-Registering (medlemskontigent var betalt av fleste i våren.  Hvis der noen ny i høst sesongen vi vil orden medlemskap i august)

Antall poeng for høst sesongen pr gjeng (full)

K1- 23

K2-17

K3-12

K4 og T-6

  1. Alle må registrere minst 6 poeng, anbefaler å registrere eller planlegge (hvis dommer) full.

Det gis søskenmoderasjon (50% for søsken i lavere gruppe).  Poeng beregnes for maks. 2 barn pr. familie. 

Lukkende FB gruppe for K og T grupper: https://www.facebook.com/groups/190171124756482/

Utskrift