Sportsligplan 2017-2019

BS-LK har gleden av å presentere <<Sportslig plan 2017-2019>>. Planen skal kunne bidra til at alle har en felles forståelse av de sportslige målene, og BS-LK, utøvere og trenere jobber for at flest mulig ønsker å bedrive svømming som idrett, trening og hobby.

Fra høsten 2017 endrer vi fra den tradisjonelle oppdelingen fra A-F og går til konkurransegruppene K1-K4. I tillegg oppretter vi treningsgruppene T1 og T2. Med denne oppdelingen vil vi gi et bredt tilbud både til de som ønsker å konkurrere aktivt og nå et nasjonalt nivå og til de som kun ønsker å trene og evt. delta på lokale stevner. Med denne oppdelingen vil vi kunne gi et bedre treningstilbud og bygge gode og solide grupper for trening.

For dem som ikke ønsker å drive med konkurranse har vi på mosjonssiden Vill i vann Barn og Ungdom (mosjonsgruppe) som får tilrettelagt opplegg i vann med mer fokus på utfordringer, fysisk aktivitet og lek i elementet vann. 

BS-LK Kursgang
Sportsligplan 2017-2019
Treningstider- Høsten 2017

Utskrift