Informasjonsmøte for medlemmer

Mandag 12. oktober var det informasjonsmøte for medlmmer og foresatte hvor forslag til sammenslåing med Vestkantsvømmerne ble presentert. Se presentasjon (pdf-fil) fra møte. Ta kontakt med styre/styreleder om du har spørsmål til innhold i presentasjon, eller andre spørsmål rundt forslag til sammeslåing. 

Utskrift E-post