COVID-19

BS-LK har vedtatt å stenge ned all aktivitet og trening i konkurranseavdeling og kursaktivitet fra i dag torsdag 12.mars. Dette gjør klubben etter anbefalinger fra Bergen kommune.
Se link: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/barnehage-og-skole
I første omgang gjelder stengingen i 14 dager. BS-LK vil komme med nye informasjon fortløpende ved eventuelle endringer.

Utskrift